Nr 25 Wrzesień 2019 r.

Nr 25 Wrzesień 2019 r.

Narodowy Fundusz nowelizuje aż 12 zarządzeń. Jedno z nich dotyczy bezpośrednio lekarzy dentystów. Zarządzenie zmieniające ma na celu poprawę dostępności do świadczeń udzielanych dzieciom w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, świadczenia stomatologiczne wykonywane w dentobusie. Zmiany polegają na podwyższeniu współczynnika korygującego wycenę tych świadczeń do wartości 1,5. Jednym z podstawowych obowiązków wpisanych w zasady wykonywania zawodu lekarza jest obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta, a następnie przechowywania jej w określonym terminie. Co jednak dzieje się z dokumentami i zawartymi w nimi informacjami o stanie zdrowia pacjentów, gdy likwidowany jest gabinet, gdzie do tej pory dokumentacja była przechowywana? Szczegóły znajdziesz na str. 14. W tym numerze sporo miejsca poświęcamy procedurom higienicznym. Na str. 16 znajdziesz praktyczne informacje, jak postąpić z odpadami opakowaniowymi, zaś na str. 16 procedurę związaną ze zwalczaniem zakażeń. Warto skorzystać także z checklisty, za pomocą której sprawdzisz, czy masz kompletną dokumentację, którą może skontrolować sanepid. Im większą placówką medyczną kieruje stomatolog, im szersza jest skala oferowanych usług, tym więcej ludzi jest zaangażowanych we współpracę. Sprawdź, jak skutecznie negocjować w praktyce stomatologicznej – str. 23. PS Jeśli masz problem prawny, skonsultuj go z naszym ekspertem. Wyślij pytania na adres redakcji: [email protected] bądź zadzwoń pod numer 22 518 29 35, podaj PIN 2028 i nagraj pytanie oraz e-mail, na który mamy wysłać odpowiedź na Twoje pytanie prawne. Każdemu Czytelnikowi przekażemy gotowe rozwiązanie. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 25 Wrzesień 2019 r. »

Nr 24 Sierpień 2019 r.

Nr 24 Sierpień 2019 r.

Od 12 lipca 2019 r. kopiowanie przez firmy dokumentów takich jak np. dowody osobiste, jest niedozwolone. Zapewni to bezpieczeństwo informacji zawartych w dokumentach. Za złamanie przepisów grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Ma to znaczenie m.in. dla pracowników rejestracji, którzy często wcześniej kserowali dowody osobiste pacjentów. Pamiętaj, że pracownicy rejestracji muszą być odpowiednio przygotowani i przeszkoleni do wykonywania obowiązków i należytego rejestrowania pacjentów. Błędy w tym zakresie mogą skutkować odpowiedzialnością zarówno dla placówki, jako administratora danych, jak i pracownika. Poznaj kilka prostych, ale bardzo ważnych zasad, dzięki którym unikniesz problemów. W grudniu 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat realizacji zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2017 roku. Zawiera on również informacje o stanie opieki stomatologicznej w Polsce. Porównanie cen usług w różnych regionach Polski pokazuje ogromne ich zróżnicowanie. I tak dla przykładu: §      stomatologiczna pomoc doraźna, cena minimalna w woj. mazowieckim wyniosła 360 zł, a maksymalna w woj. łódzkim i pomorskim 800 zł; §      świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, cena minimalna w woj. świętokrzyskim wyniosła 0,8 zł, a maksymalna w woj. warmińsko-mazurskim 1,4 zł (za punkt). Warto przeanalizować najnowsze dane na temat opieki stomatologicznej (str. 13) i sprawdzić, których świadczeń zdrowotnych pacjenci nie zrealizują z NFZ. Częsty problem estetyczny, z którym pacjenci zgłaszają się do gabinetu stomatologicznego, stanowią przebarwienia zębowe. Warto skorzystać z cennych wskazówek uznanego eksperta, Piotra Sztencla, jak poradzić sobie z tym problemem medycznym i zapewnić sobie zadowolenie pacjentów (str. 3). PS. Jeśli masz problem, skonsultuj go z naszym ekspertem. Wyślij pytania na adres redakcji [email protected] bądź zadzwoń pod numer 22 518 29 35, podaj PIN 2028 i nagraj pytanie oraze-mail, na który mamy wysłać odpowiedź. Każdemu Czytelnikowi przekażemy gotowe rozwiązanie. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 24 Sierpień 2019 r. »

Nr 4 specjalny

Nr 4 specjalny

W tym numerze specjalnym proponujemy Ci 3 bloki tematyczne. W pierwszym dowiesz się, jak współpracować z senepidem, aby nie doszło do nałożenia kary, a w skrajnych przypadkach do zamknięcia gabinetu. Jesteś przedsiębiorcą. Oprócz właściwego wykonywania zabiegów leczniczych musisz być także swoim własnym menedżerem. Umiejętność zarządzania swoim czasem i możliwościami, które daje współczesna technika, pomogą Ci przyciągnąć nowych pacjentów. Dlatego też w drugim bloku „Finanse, zarządzanie i marketing” sprawdzisz: •        czy masz prawo przekazać informacje o swoim gabinecie w artykule ·        sponsorowanym, •        jak wykorzystać skutecznie marketing szeptany, •        jakie elementy zamieścić na WWW swojej placówki medycznej, •        jak zmierzyć poziom satysfakcji pacjentów. Skorzystaj także z dwóch ankiet, za pomocą których sprawdzisz rzeczywiste nastawienie swoich pacjentów do swojej placówki. Wreszcie blok trzeci: zmiany w prawie. W związku z wejściem nowych przepisów RODO od 4 maja 2019 r. resort pracy zaproponował 7 nowych formularzy kadrowych. Znajdziesz je na www.stomatologiawpraktyce.pl. Jeśli zamierzasz zatrudnić nowego pracownika, sprawdź na początek, jak powinien wyglądać nowy wzór umowy o pracę. Znajdziesz go w tym numerze. Z kolei od 7 września 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy. Sprawdź, co nowe przepisy zmieniają w codziennym funkcjonowaniu Twojego gabinetu. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 4 specjalny »

Nr 23 Lipiec 2019 r.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 23 Lipiec 2019 r. »

Nr 22 Czerwiec 2019 r.

Numer 22 Czerwiec 2019 r.

Od 4 maja 2019 r. pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy otrzyma dokumentację medyczną udostępnianą mu po raz pierwszy bez opłat. To efekt wejścia w życie tzw. ustawy sektorowej wdrażającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Ustawa wprowadza do ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przepis, że opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, wydając dokumentację po raz pierwszy. Pacjent będzie mógł złożyć wniosek o udostępnienie mu całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Placówka medyczna będzie mogła pobrać opłatę jedynie przy kolejnym udostępnieniu tych samych dokumentów. W tym numerze znajdziesz także praktyczne informacje na temat innych ważnych zmian w swojej codziennej pracy. W Dzienniku Ustaw opublikowano 10 maja b.r. rozporządzenie ministra zdrowia z 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie ze zmianą lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.465 zł. Nowe stawki obowiązują od 1 lipca 2019 r. Zachodnie przykłady pokazują, że zamiast pogadanek, realizowanych przez dentystów i higienistki, bardziej skuteczne jest włączenie się do kompleksowych ogólnokrajowych projektów, z dokładnie rozpisanymi scenariuszami i konkretnie określonymi celami. W myśl idei, że każda złotówka wydana na ochronę zdrowia jamy ustnej przynosi trzykrotnie więcej oszczędności na procedurach leczniczych. Tylko, że cele niepublicznych placówek są znacznie bardziej przyziemne i bliskie myśleniu przez pryzmat wskaźników rentowności – czyli portfel pacjenta. Jak pogodzić te cele ze sobą i jednocześnie zaistnieć w społeczności lokalnej? Sprawdź na stronie 22. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 22 Czerwiec 2019 r. »

Nr 21 Maj 2019 r.

Numer 21 maj 2019 r.

Większość rodziców nie wie, kiedy trzeba zgłosić się na pierwszą wizytę do lekarza dentysty z dzieckiem. Dlatego też pojawiają się w gabinecie za późno, dopiero wówczas, kiedy występują już objawy bólowe ze strony zębów mlecznych dziecka. To utrudnia pracę lekarza. Warto sprawdzić, jak edukować rodziców małego pacjenta, jak powinna wyglądać wizyta adaptacyjna i jak przygotować sam gabinet (str. 3). Od 1 stycznia 2019 r. gabinety, w których jest stosowany amalgamat stomatologiczny oraz są usuwane wypełnienia z tego materiału lub zęby zawierające takie wypełnienia, muszą być wyposażone w separatory amalgamatu. Sprawa wzbudziła wiele niepokoju i kontrowersji w środowisku lekarzy stomatologów. Głos zabrała Komisja Stomatologiczna NIL, poseł na Sejm RP i Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, że separatorów nie będą musiały posiadać gabinety ortodontyczne czy protetyczne, gdyż nie używają amalgamatu i nie usuwają wypełnień amalgamatowych, natomiast w dużych wielostanowiskowych placówkach wystarczy, że w urządzenie będzie wyposażone jedno stanowisko dentystyczne. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja (str. 12). Dowiedz się także, co może sprawdzać NFZ podczas kontroli w Twoim gabinecie (str. 18) oraz jak ustanowić pełnomocnika, gdy nie możesz reprezentować swojej sprawy w sądzie osobiście (str. 20). Lekarz powinien opracować i stosować szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego ich magazynowania. Powinien on również przygotować instrukcję selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania. Warto skorzystać z gotowego wzoru (str. 15). »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 21 Maj 2019 r. »

Nr 3 specjalny

Nr 3 specjalny

Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym prezes UODO uzna, że mogło dojść do naruszenia obowiązującego prawa, wówczas obowiązany jest do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. To z kolei kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, na podstawie której na placówkę może zostać nałożona kara pieniężna. Sprawdź, jakie kary przewidziane są dla podmiotów medycznych. Wynik kontroli może przyczynić się do nałożenia na ADO przewidzianej przepisami kary. W praktyce ADO może podlegać: odpowiedzialności administracyjnej, w tym karom finansowym, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności karnej. Największą obawę budzą kary pieniężne przewidziane nowymi przepisami. Odpowiedzialność administracyjna wiąże się z tym, że obok dolegliwości wyrządzonej decyzją prezesa UODO, która wpływa na przetwarzanie danych osobowych (np. decyzją zakazującą ich przetwarzania), ADO może również otrzymać karę finansową. Dzięki informacjom zawartym w tym numerze uchronisz się przed popełnieniem wielu błędów. RODO wskazuje na podstawowe przewinienia, które mogą podlegać karze finansowej. Są nimi przede wszystkim: przetwarzanie danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie danych bez podstaw prawnych, niedopełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby, której przetwarzane dane dotyczą, nieprzestrzeganie nakazu, tymczasowego lub ostatecznego ograniczenia przetwarzania lub zawieszenia przepływu danych czy też wybór podmiotu przetwarzającego, który nie spełnia wymogów technicznych, aby przetwarzać powierzone mu dane. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 3 specjalny »

Nr 20 Kwiecień 2019 r.

Numer 20 Kwiecień 2019 r.

W połowie marca rząd przyjął projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Zgodnie z projektem opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktykę i stomatologię. Opiekę zdrowotną ma sprawować m.in. lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów. Świadczenia będą realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku stomatologii – w gabinetach stomatologicznych (w szkole lub poza nią) lub w dentobusach. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. O szczegółach będziemy informować w kolejnych numerach naszego pisma. Poniżej znajdziesz 7 rad, jak budować pozytywne doświadczenie marki placówki medycznej: 1. Sprawdzaj na bieżąco, jak działa placówka, i wychwytuj tzw. wąskie gardła. 2. Wszystkie etapy kontaktu z pacjentem oceniaj z perspektywy pacjenckiej (m.in. postrzeganą innowacyjność placówki, jej przyjazność, infrastrukturę, wyposażenie, dogodny parking). 3. Zadbaj o możliwość sprawnego kontaktu z recepcją, bez konieczności wielominutowego odsłuchiwania automatycznych komunikatów. 4. Stwórz możliwość rejestracji online, za pomocą formularza. 5. Zorganizuj szkolenia dla lekarzy, aby umieli z empatią poświęcać czas choremu. 6. Zadbaj o jakość pracy zespołowej. 7. Podejmuj wyzwania, aby o placówce medycznej mówiło się w lokalnej społeczności. Szczegóły na stronie 20. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 20 Kwiecień 2019 r. »

Nr 19 Marzec 2019 r.

Numer 19 Marzec 2019 r.

Danych pacjenta nie należy wyczytywać na głos – przestrzega UODO. Przez pierwsze pół roku stosowania nowego prawa wpłynęło ponad 150 pytań kierowanych przez placówki medyczne do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Wynika z nich, że placówki ochrony zdrowia mają wątpliwości dotyczące m.in. tego, kto w określonych sytuacjach jest administratorem danych, czy w konkretnych przypadkach należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dlatego też w tym numerze znajdziesz praktyczne porady ekspertów, jak stosować RODO w praktyce. Dr n. prawnych Edyta Bielak–Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przestrzega również przed oszustami. Warto pamiętać, że urząd pisemnie uprzedza każdy podmiot o planowanej kontroli i zakresie, jaki będzie obejmowała, przynajmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrolerzy mają imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i posługują się legitymacją zgodną ze wzorem określonym we wciąż obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skutecznie leczyć zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych, musimy postrzegać pacjenta jako całość, nie tylko skupiać się na leczeniu samych zębów. Sprawdź, co radzi ekspert (str. 3). Coraz powszechniejsze są głosy popierające zmiany w kierunku stomatologii prewencyjnej i minimalnie inwazyjnej. Uważna analiza alternatywnych sposobów postępowania klinicznego może przedłużyć czas przeżywalności zęba poprzez spowolnienie procesu naprawa-destrukcja-naprawa (str. 7). »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 19 Marzec 2019 r. »

Nr 18 Luty 2019 r.

Numer 18 Luty 2019 r.

Najważniejsza w pracy lekarza dentysty jest staranność i dokładność. Leczenie ma być szybkie, bezbolesne, dokładne. Większość pacjentów oczekuje, że lekarz będzie komunikatywny i łatwo nawiąże kontakt. Profesjonalizmu brakuje jednak dentystom, których pacjenci pozwali do sądu. Dlatego też w tym numerze sprawdzisz, co oznacza w praktyce wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 2018 r., że lekarz dentysta może podjąć np. czynności medyczne protetyka, gdyż ma do tego kwalifikacje formalne w postaci prawa wykonywania zawodu, ale odpowiada za błędy wynikające z jego braku umiejętności w zakresie protetyki. Przekonasz się także, jakie konsekwencje ma brak diagnostyki obrazowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9 kwietnia 2018 r.). Jest to szczególnie ważne przy zawieraniu umowy OC, ponieważ zwykłym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nie są objęte: 1) następstwa zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych udzielanych bez wskazań medycznych; 2) następstwa użytkowania sprzętu bez wymaganych certyfikatów, atestów lub zezwoleń; 3) szkody osób najbliższych poszkodowanemu, wyrażające się w utracie albo nienawiązaniu normalnej więzi z osobą poszkodowaną; 4) powstałe w wyniku niedotrzymania terminów planowych świadczeń zdrowotnych; 5) powstałe wskutek naruszenia przepisów umownych (np. kary umowne za nieodpowiednio prowadzenie dokumentacji medycznej). Zwróć także uwagę na planowane zmiany przy udostępnianiu kopii dokumentacji medycznej (str. 11). »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 18 Luty 2019 r. »

Nr 17 Styczeń 2019 r.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 17 Styczeń 2019 r. »

Nr 2 specjalny

Nr 2 specjalny

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego – PZ ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Ponadto od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu. ZUS zwraca uwagę, że wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz lub asystent medyczny uzyskuje bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz (lub asystent medyczny) będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarz ma możliwość podglądu zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS. Zmian jest znacznie więcej, dlatego w tym numerze specjalnym znajdziesz praktyczne informacje, jak wprowadzić e-ZLA w swoim gabinecie. »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 2 specjalny »