Nr 17 Styczeń 2019 r.

Numer 18 Luty 2019 r.

Najważniejsza w pracy lekarza dentysty jest staranność i dokładność. Leczenie ma być szybkie, bezbolesne, dokładne. Większość pacjentów oczekuje, że lekarz będzie komunikatywny i łatwo nawiąże kontakt. Profesjonalizmu brakuje jednak dentystom, których pacjenci pozwali do sądu. Dlatego też w tym numerze sprawdzisz, co oznacza w praktyce wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 2018 r., że lekarz dentysta może podjąć np. czynności medyczne protetyka, gdyż ma do tego kwalifikacje formalne w postaci prawa wykonywania zawodu, ale odpowiada za błędy wynikające z jego braku umiejętności w zakresie protetyki. Przekonasz się także, jakie konsekwencje ma brak diagnostyki obrazowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9 kwietnia 2018 r.). Jest to szczególnie ważne przy zawieraniu umowy OC, ponieważ zwykłym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nie są objęte: 1) następstwa zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych udzielanych bez wskazań medycznych; 2) następstwa użytkowania sprzętu bez wymaganych certyfikatów, atestów lub zezwoleń; 3) szkody osób najbliższych poszkodowanemu, wyrażające się w utracie albo nienawiązaniu normalnej więzi z osobą poszkodowaną; 4) powstałe w wyniku niedotrzymania terminów planowych świadczeń zdrowotnych; 5) powstałe wskutek naruszenia przepisów umownych (np. kary umowne za nieodpowiednio prowadzenie dokumentacji medycznej). Zwróć także uwagę na planowane zmiany przy udostępnianiu kopii dokumentacji medycznej (str. 11). »

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nr 17 Styczeń 2019 r. »

Najnowszy numer

Nr 39 - Listopad 2020 r.

Gabinet stomatologiczny nr 39 4ML0039

FINANSE Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza za zakażenie, do którego doszło w jego gabinecie

Dostępny w wersji elektronicznej