Nr 1 specjalny

Specyfika podmiotów leczniczych, którymi są gabinety dentystyczne, a w szczególności charakter ich działalności wiąże się ze zwiększonym ryzykiem naruszenia danych osobowych. Wynika to również z faktu, że podmioty lecznicze przetwarzają dane osobowe ze szczególnej kategorii, tzw. dane wrażliwe. Dlatego też w tym numerze znajdziesz kilkanaście odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych w gabinecie wraz z najnowszymi stanowiskami Urzędu Ochrony Danych Osobowych Znajdziesz tu również odpowiedzi na pytania dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych w podmiocie leczniczym, jak również przetwarzania danych osobowych pacjentów drogą telefoniczną. Nasi eksperci przygotowali rozwiązania wybranych problemów, które mogą wystąpić w gabinetach dentystycznych. Uchroń się przed ewentualną kontrolą. Pomogą Ci w tym również dokumenty umieszczone w tym numerze. Możesz je pobrać także na naszej stronie internetowej. Razem z tym numerem otrzymujesz w prezencie podkładkę pod myszkę komputerową wraz z praktyczną instrukcją „RODO w komputerze”. Aby chronić dane osobowe pacjentów na komputerze: 1. Stosuj zasadę czystego ekranu. 2. Ustawiaj monitor komputera tak, aby osoba postronna go nie widziała. 3. Wyloguj się z aplikacji, gdy opuszczasz stanowisko pracy. 4. Zainstaluj wygaszacz ekranu. 5. Uwierzytelniaj się w systemie za pomocą swojego loginu i hasła. 6. Zmieniaj hasło mniej więcej co 30 dni. 7. Nie zostawiaj hasła do komputera w widocznym miejscu. »

Najnowszy numer

Nr 39 - Listopad 2020 r.

Gabinet stomatologiczny nr 39 4ML0039

FINANSE Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza za zakażenie, do którego doszło w jego gabinecie

Dostępny w wersji elektronicznej