Wniosek o odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Zaprezentowany przez ZUS uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, co oznacza, że każdy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności a także wielkość przedsiębiorstwa będzie mógł skorzystać. Należy pamiętać, że odroczenie terminu płatności składek to tylko odłożenie w czasie obowiązku rozliczenia się z ZUS, składki należy zapłacić po trzech miesiącach. Wniosek jest jednostronicowy, a wypełniając go wystarczy podać podstawowej dane w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko uzasadnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową pracodawcy, czego konsekwencją jest brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Zawiadomienie o wynagrodzeniu pracownika za czas przestoju ekonomicznego w czasie pandemii

W przypadku pracownika (zleceniobiorcy) objętego przestojem ekonomicznym pracodawca jest uprawniony: do wypłacania wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, nie niższego jednak niż od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, otrzymania z FGŚP dofinansowania do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) oraz środków na składki na ubezpieczenia społeczne należne ze strony pracodawcy od przyznanych świadczeń.