Finanse, zarządzanie, marketing

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Finanse, zarządzanie, marketing »

Nowości w przepisach

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nowości w przepisach »

Procedury higieniczne

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury higieniczne »

Akademia lekarza dentysty - studium przypadków

Jak diagnozować ortodontycznie pacjenta w gabinecie ogólnodentystycznym

Wady zgryzu są powszechnym schorzeniem społeczeństwa – wczesne rozpoznanie wyraźnych ograniczeń funkcji żucia lub gryzienia, jak też wyraźnych zniekształceń należy do obowiązków każdego stomatologa. Ważne jest opracowanie strategii postępowania, opartej na najlepszej wiedzy klinicysty oraz rozwadze, która pozwoli osiągnąć maksymalne korzyści przy minimalnym ryzyku i kosztach dla pacjenta.

Analogowa rekonstrukcja zgryzu. Opis leczenia

Z artykułu dowiesz się, jak przesunięcie linii pośrodkowej może pomóc w poprawie estetyki zgryzu, o czym świadczy odłamywanie się fragmentów mock-upu.

Przygotowanie zęba pod koronę cyrkonową

Duże ubytki próchnicowe w zębach przednich są częstym problemem. Pierwszy etap leczenia to szczegółowa ocena ryzyka przy odbudowie zęba – zwłaszcza endodontyki korzenia, jego pęknięć i ewentualnej obecności ubytków kości. Kolejny to przygotowanie indeksu silikonowego w celu wykonania korony tymczasowej. Następny etap to preparacja komory zęba, kanału w korzeniu oraz przygotowanie korzenia. Sprawdź, jak przygotować ząb do założenia korony cyrkonowej – począwszy od oceny wyników tomografii komputerowej, po nałożenie korony tymczasowej pod wkład z włókna szklanego i jego wcementowanie.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Akademia lekarza dentysty - studium przypadków »