Finanse, zarządzanie, marketing

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Finanse, zarządzanie, marketing »

Nowości w przepisach

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Nowości w przepisach »

Procedury higieniczne

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury higieniczne »

Akademia lekarza dentysty - studium przypadków

Jak diagnozować ortodontycznie pacjenta w gabinecie ogólnodentystycznym

Wady zgryzu są powszechnym schorzeniem społeczeństwa – wczesne rozpoznanie wyraźnych ograniczeń funkcji żucia lub gryzienia, jak też wyraźnych zniekształceń należy do obowiązków każdego stomatologa. Ważne jest opracowanie strategii postępowania, opartej na najlepszej wiedzy klinicysty oraz rozwadze, która pozwoli osiągnąć maksymalne korzyści przy minimalnym ryzyku i kosztach dla pacjenta.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Akademia lekarza dentysty - studium przypadków »