Jak krok po kroku poprowadzić leczenie mnogich torbieli zawiązkowych sprzężonych z zawiązkami nadliczbowych zębów

Przedstawiamy Ci opis przypadku leczonej w Klinice Stomatologicznej Trio-dent 13-letniej pacjentki, u której podczas badania radiologicznego stwierdzono obecność dwóch, obustronnie położonych torbieli zawiązkowych, towarzyszących zatrzymanym zębom nadliczbowym, umiejscowionym obustronnie pomiędzy zębami przedtrzonowymi żuchwy po stronie językowej. W znieczuleniu ogólnym wykonano zabieg jednoetapowego wyłuszczenia obu torbieli wraz z zawiązkami zębów nadliczbowych. Przebieg śród- i pooperacyjny odbywał się bez powikłań. Diagnozę potwierdzono badaniem histopatologicznym – cystis folicullaris.

Najnowszy numer

Nr 37 - Wrzesień 2020 r.

AML 37 okladka

Jak przyjmować pacjentów w okresie pandemii z uwzględnieniem reżimu sanitarnego

Dostępny w wersji elektronicznej