Jak krok po kroku poprowadzić leczenie mnogich torbieli zawiązkowych sprzężonych z zawiązkami nadliczbowych zębów

Przedstawiamy Ci opis przypadku leczonej w Klinice Stomatologicznej Trio-dent 13-letniej pacjentki, u której podczas badania radiologicznego stwierdzono obecność dwóch, obustronnie położonych torbieli zawiązkowych, towarzyszących zatrzymanym zębom nadliczbowym, umiejscowionym obustronnie pomiędzy zębami przedtrzonowymi żuchwy po stronie językowej. W znieczuleniu ogólnym wykonano zabieg jednoetapowego wyłuszczenia obu torbieli wraz z zawiązkami zębów nadliczbowych. Przebieg śród- i pooperacyjny odbywał się bez powikłań. Diagnozę potwierdzono badaniem histopatologicznym – cystis folicullaris.

Najnowszy numer

Nr 39 - Listopad 2020 r.

Gabinet stomatologiczny nr 39 4ML0039

FINANSE Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza za zakażenie, do którego doszło w jego gabinecie

Dostępny w wersji elektronicznej