ABC pierwszej pomocy w gabinecie lekarskim

W gabinecie lekarskim często stykamy się ze zdarzeniami, które wymagają od personelu medycznego szybkiej reakcji. Oczywiście gabinet lekarski to nie SOR, ale ważne jest, by pomoc udzielona w gabinecie była skuteczna do czasu, gdy Twój pacjent nie trafi do SOR lub do zespołu ratownictwa medycznego. Sprawdź, co może być przyczyną utraty przytomności u Twojego pacjenta oraz jak powinieneś postępować w takim nagłym przypadku.

Jak przeprowadzać skuteczne leczenie protetyczne dzieci

Przekonanie, że leczenie protetyczne należy stosować tylko u pacjentów dorosłych, należy dziś już do przeszłości. Wiadomo od dawna, że uzupełnienie braków zębowych należy rozpocząć tak wcześnie jak to możliwe.

Najnowszy numer

Nr 39 - Listopad 2020 r.

Gabinet stomatologiczny nr 39 4ML0039

FINANSE Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza za zakażenie, do którego doszło w jego gabinecie

Dostępny w wersji elektronicznej