Jak opracować komorę miazgi narzędziami ultradźwiękowymi

Narzędzia ultradźwiękowe są wykorzystywane we współczesnej endodoncji do przeprowadzenia wielu procedur. W większości są to etapy leczenia technicznie trudne do wykonania, takie jak odnajdywanie ujść kanałowych, udrażnianie kanałów zobliterowanych czy usuwanie materiału wypełniającego podczas powtórnego leczenia endodontycznego.

Najnowszy numer

Nr 39 - Listopad 2020 r.

Gabinet stomatologiczny nr 39 4ML0039

FINANSE Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza za zakażenie, do którego doszło w jego gabinecie

Dostępny w wersji elektronicznej