Jak opracować komorę miazgi narzędziami ultradźwiękowymi

Narzędzia ultradźwiękowe są wykorzystywane we współczesnej endodoncji do przeprowadzenia wielu procedur. W większości są to etapy leczenia technicznie trudne do wykonania, takie jak odnajdywanie ujść kanałowych, udrażnianie kanałów zobliterowanych czy usuwanie materiału wypełniającego podczas powtórnego leczenia endodontycznego.

Najnowszy numer

Nr 10 specjalny - Styczeń - Marzec 2021 r.

Gabinet stomatologiczny nr specjalny 10 5ML0010

Jak udostępniać dokumentację medyczną w dobie pandemii

Dostępny w wersji elektronicznej