NFZ

Numer 21 maj 2019 r.

Większość rodziców nie wie, kiedy trzeba zgłosić się na pierwszą wizytę do lekarza dentysty z dzieckiem. Dlatego też pojawiają się w gabinecie za późno, dopiero wówczas, kiedy występują już objawy bólowe ze strony zębów mlecznych dziecka. To utrudnia pracę lekarza. Warto sprawdzić, jak edukować rodziców małego pacjenta, jak powinna wyglądać wizyta adaptacyjna i jak przygotować sam gabinet (str. 3).

Od 1 stycznia 2019 r. gabinety, w których jest stosowany amalgamat stomatologiczny oraz są usuwane wypełnienia z tego materiału lub zęby zawierające takie wypełnienia, muszą być wyposażone w separatory amalgamatu. Sprawa wzbudziła wiele niepokoju i kontrowersji w środowisku lekarzy stomatologów. Głos zabrała Komisja Stomatologiczna NIL, poseł na Sejm RP i Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, że separatorów nie będą musiały posiadać gabinety ortodontyczne czy protetyczne, gdyż nie używają amalgamatu i nie usuwają wypełnień amalgamatowych, natomiast w dużych wielostanowiskowych placówkach wystarczy, że w urządzenie będzie wyposażone jedno stanowisko dentystyczne. Sprawdź, jak obecnie wygląda sytuacja (str. 12).

Dowiedz się także, co może sprawdzać NFZ podczas kontroli w Twoim gabinecie (str. 18) oraz jak ustanowić pełnomocnika, gdy nie możesz reprezentować swojej sprawy w sądzie osobiście (str. 20).

Lekarz powinien opracować i stosować szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego ich magazynowania. Powinien on również przygotować instrukcję selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania. Warto skorzystać z gotowego wzoru (str. 15).

Można już składać wnioski do NFZ o dofinansowanie zakupu oprogramowania do wystawiania e-ZLA

Na stronach funduszu pojawiło się zarządzenie nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców. Zgodnie z nim placówki podstawowej opieki zdrowotnej mogą starać się o dotację celową na zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania i kosztów niezbędnego szkolenia lekarzy, którzy od 1 grudnia będą obowiązkowo wstawiać e-ZLA. Wnioski można składać do 15 grudnia 2018 r.

Dofinansowanie wyniesie 65% poniesionych wydatków. Wydatki nie mogą być wyższe niż 3.500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dofinansowanie będzie przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej - na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

Dofinansowane będą wydatki poniesione w całym 2018 roku, pod warunkiem, że sfinansowano je ze środków własnych przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania.

Środki finansowe trafią do placówek nie później niż do 31 grudnia 2018 r.  

wiper-pixel