Procedura kontroli procesu sterylizacji gabinetu stomatologicznego

Sterylizacja jest procesem, podczas którego zniszczeniu ulegają wszystkie biopatogeny, a także ich przetrwalniki przy użyciu czynników fizycznych lub chemicznych. Celem procedury jest właściwe dokumentowanie kontroli procesu sterylizacji. Osobą odpowiedzialną za jej stosowanie są pracownicy, zaś nadzorującą - kierownik placówki medycznej i/lub inna osoba przez niego upoważniona. Procedura zawiera załączniki: •    Karta maszynowych procesów mycia i dezynfekcji narzędzi•    Karta manualnych procesów mycia i dezynfekcji narzędzi •    Karta zapisowa pracy sterylizatora

Procedura dezynfekcji powietrza w przychodniach/gabinetach lekarskich w walce z SARS-CoV-2 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w powietrzu odbywa się za pomocą cząsteczek aerozolu o średnicy poniżej 5 μm, np. podczas komunikacji werbalnej. Czas utrzymywania się tych cząsteczek w zamkniętych pomieszczeniach jest długi i średnio wynosi około 12 godzin. W związku z tym inne osoby przebywające w takim miejscu są narażone na różne infekcje, w tym SARS-CoV-2. Celem procedury jest opracowanie standardów dezynfekcji powietrza w przychodniach/gabinetach lekarskich w walce z SARS-CoV-2.

Procedura dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach z ryzykiem skażenia wirusem SARS-CoV-2

Zapewnienie odpowiedniego powietrza w pomieszczeniu, gdzie istnieje relatywne ryzyko skażenia wirusem SARS-CoV-2 przyczynia się do zminimalizowania, a nawet uniknięcia zakażenia wśród ludzi. Dlatego bardzo istotne jest, aby personel medyczny, a także sprzątający, przestrzegał wdrożonych procedur dezynfekcji i odpowiedniej wymiany powietrza. Celem procedury jest minimalizowanie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zarówno wśród personelu, jak i pacjentów, co przekłada się na skuteczniejszą walkę z pandemią COVID-19.

Procedura zarządzania przepływem pracy personelu w dobie COVID-19

Personel medyczny stanowi podstawowe i zarazem główne ogniwo walki z pandemią. Dlatego należy wykorzystać ich czas pracy jak najoptymalniej. Procedura określa, jak skuteczne zarządzać czasem pracy pracowników medycznych, wykorzystać zasoby ludzkie w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2 w miejscu pracy, a tym samym zredukować ryzyko braków kadrowych, co wiązałoby się z niewystarczającą liczbą osób sprawujących opiekę nad pacjentem chorym na COVID-19.

Procedura mycia i dezynfekcji gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy służy do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym, dlatego charakteryzuje się dużym ryzykiem zakażenia przez zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które znajdują się m.in. na powierzchni sprzętu medycznego itp. Wirus SARS-CoV-2 może przetrwać na powierzchniach płaskich od kilku godzin do kilkunastu dni, w zależności od ich rodzaju, wilgotności i temperatury. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

Procedura mycia pomieszczeń ogólnodostępnych dla pacjentów – ciągi komunikacyjne itp.

W podmiocie leczniczym podłogi i ich połączenie ze ścianami wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Procedura ma minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń, określa zasady sprzątania, zawiera także wzór wykazu środków do dezynfekcji powierzchni stosowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla pacjentów.

Najnowszy numer

Nr 43 - Marzec 2021 r.

AML 43 okladka

Sprawdź, jak długo możesz przechowywać ankiety epidemiologiczne

Dostępny w wersji elektronicznej