e-recepty

Pacjent otrzyma kod recepty w aplikacji mobilnej

Od 1 września obowiązuje ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493).

Ustawa przewiduje m.in. umożliwienie podjęcia decyzji przez ministra zdrowia o przeprowadzeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy fizjoterapeutów wyłącznie w jednej postaci egzaminu – ustnego albo pisemnego, w sytuacji kiedy ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie nie będzie możliwości przeprowadzenia obydwu części egzaminu, przeprowadzenie egzaminu ustnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego, zwolnienie z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do egzaminu, a także realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wprowadzono zmiany mające na celu elektronizację obsługi procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia oraz wystawiania i rozpatrywania zgłoszenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, m.in. poprzez stworzenie Systemu Obsługi Importu Docelowego (SOID), umożliwiającego składanie zapotrzebowań i wniosków o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w formie elektronicznej, ich rozpatrywanie realizację oraz komunikację z ministrem właściwym ds. zdrowia w tym zakresie.

Nowelizacja rezygnuje z recepty papierowej na sprowadzany w trybie importu produkt leczniczy, rozszerza katalog kanałów komunikacji, w ramach których pacjent może otrzymać uproszczoną informację o recepcie i skierowaniu wystawionych w postaci elektronicznej, przez dodanie możliwości przekazywania informacji o wystawionej recepcie do aplikacji mobilnych.

Numer 30 Luty 2020 r.

Od 8 stycznia 2020 roku recepty obowiązkowo są wystawiane w postaci elektronicznej. Jednak w praktyce okazuje się, że system ten nie jest wolny od wad, a problematyczne staje się nawet określenie ważności recepty wystawionej w formie elektronicznej. Sprawdź, jak długo zachowuje ważność recepta wystawiona w formie elektronicznej.

Resort zdrowia od 1 lipca 2020 r. zamierza wprowadzić kary za niepodłączenie się do systemu P1. Dla lekarza dentysty jest to 1.000 zł. Obowiązek podłączenia się do tego systemu wiąże się z koniecznością wystawiania recept i skierowań w postaci elektronicznej (str. 7).

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej mają promować spójne, całościowe rozwiązania informatyczne i wyeliminować nieefektywne praktyki tworzenia jednego dokumentu w wielu postaciach. Na str. 8 poznasz szczegóły projektu zmian.

Gdy mamy już podstawę prawną do tego, aby na stałe komunikować się z pacjentem, wykorzystując podany przez niego adres e-mail, wówczas pojawiają się nowe problemy natury praktycznej. Jak należy bowiem postępować, gdy pacjent wysyła do nas wiadomość z innego adresu e-mail niż ten, który podał przy pierwszej wizycie? Poza tym, czy mamy prawo do tego, aby przechowywać adresy elektroniczne i wiadomości e-mail pacjentów bezterminowo?

PS Jeśli masz problem prawny, skonsultuj go z naszym ekspertem. Wyślij pytania na adres redakcji: [email protected] bądź zadzwoń pod numer 22 518 29 35, podaj PIN 1932 i nagraj pytanie oraz e-mail, na który mamy wysłać odpowiedź na Twoje pytanie prawne. Każdemu Czytelnikowi przekażemy gotowe rozwiązanie.

Numer 28 Grudzień 2019 r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym gabinety stomatologiczne, powinny zgłosić gotowość podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, oraz podłączyć się do niej nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Sprawdź, jak sprostać nowym wymaganiom. Pamiętaj: każdy lekarz dentysta musi podłączyć się do systemu P-1. To właśnie on stanowi podstawę do wdrożenia systemu elektronicznych recept i skierowań. Gabinet stomatologiczny może złożyć wniosek o podłączenie do systemu P-1, jeżeli:

  • posiada aktywne konto w RPWDL (https://rpwdl.csioz.gov.pl/) oraz
  • posiada pliki .CSR z żądaniem wygenerowania certyfikatów WSS i TLS.

Szczegóły znajdziesz w tym numerze a także w numerze specjalnym, który otrzymasz w grudniu, Sprawdź, jak:

  • pobrać generator i wygenerować pliki .csr,
  • jak złożyć wniosek przez RPWDL,
  • jak odzyskiwać hasło lub login,
  • jak pobrać wygenerowany certyfikat,
  • jak wygenerować prywatny certyfikat.

Kontakt z pacjentem może sprawnie przebiegać przy wykorzystaniu takich środków komunikacji, jak smartfon czy też e-mail – pod warunkiem że w odpowiedni sposób zabezpieczysz dane osobowe swojego pacjenta. Skorzystaj z praktycznych wskazówek naszego eksperta. Dzięki temu nie narazisz się na kary uodo oraz zoptymalizujesz wydatki. Warto pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku gabinet powinien przynosić lekarzowi korzyści finansowe.

PS Jeśli masz problem prawny, skonsultuj go z naszym ekspertem. Wyślij pytania na adres redakcji: [email protected] bądź zadzwoń pod numer 22 518 29 35, podaj PIN 1263 i nagraj pytanie oraz e-mail, na który mamy wysłać odpowiedź na Twoje pytanie prawne. Każdemu Czytelnikowi przekażemy gotowe rozwiązanie.

wiper-pixel