Teleporady lekarskie i pielęgniarskie przez platformę

Dodano: 1 kwietnia 2020

Powstaje specjalna platforma, która umożliwi pacjentom teleporady lekarskie i pielęgniarskie udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą - informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Umożliwiła to nowelizacja ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednocześnie NFZ przypomina, że:

  1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy;
  2. świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest zobowiązany udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie powinien powiadomić oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu. Ta norma zobowiązuje świadczeniodawcę do niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Tym samym świadczeniodawca powinien niezwłocznie zmienić organizację przyjęć, umożliwiając kontynuację udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz osobiście w sytuacjach tego wymagających.

Jednocześnie NFZ zwraca uwagę, że teleporady mogą być udzielane wyłącznie, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

Niedopuszczalne jest zatem bezpodstawne całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Efektem takiego postępowania jest wzrost liczby osób zgłaszających się do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, co zwiększa ryzyko transmisji infekcji COViD-19 na personel medyczny i pacjentów.

Oddziały wojewódzkie NFZ na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów do świadczeń medycznych. W sytuacji rażącego naruszenia warunków realizacji umów, zwłaszcza związanego z nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do świadczeń dla pacjentów pilnie potrzebujących pomocy, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich oraz pracownicy terenowych oddziałów kontroli będą niezwłocznie reagować zgodnie z dostępnymi procedurami.

Wyjątkiem od tych zasad udzielania świadczeń jest czasowe zamknięcie placówki polecone przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

Pozostało jeszcze 50 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Aktualny numer nie jest dostępny w ramach twojej prenumeraty

Przejdź do Mojej Strefy i sprawdź swoje wydania

Moja strefa »

Chcesz mieć dostęp do tego wydania?

Poznaj ofertę – kliknij w poniższy guzik lub zadzwoń 22 518 29 29

Poznaj ofertę »

Najnowszy numer

Nr 10 specjalny - Styczeń - Marzec 2021 r.

Gabinet stomatologiczny nr specjalny 10 5ML0010

Jak udostępniać dokumentację medyczną w dobie pandemii

Dostępny w wersji elektronicznej