Mariusz Oboda

Mariusz Oboda

jest coachem, trenerem z kilkunastoletnim stażem oraz założycielem firmy szkoleniowo-doradczej Mariusz Oboda Consulting&Training Group (dawniej OMD). Od 2004 roku skupia się wyłącznie na badaniu i nauczaniu profesjonalnych standardów pracy z pacjentem oraz rozwoju praktyk stomatologicznych. Jest autorem sukcesu wielu praktyk. Przeprowadził około 400 szkoleń otwartych dla lekarzy dentystów oraz około 250 projektów szkoleniowych i doradczych dla całych przychodni.
1 artykuł na stronie

Najnowszy numer

Nr 39 - Listopad 2020 r.

Gabinet stomatologiczny nr 39 4ML0039

FINANSE Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza za zakażenie, do którego doszło w jego gabinecie

Dostępny w wersji elektronicznej