dentobus

Numer 20 Kwiecień 2019 r.

W połowie marca rząd przyjął projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Zgodnie z projektem opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktykę i stomatologię. Opiekę zdrowotną ma sprawować m.in. lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów. Świadczenia będą realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, a w przypadku stomatologii – w gabinetach stomatologicznych (w szkole lub poza nią) lub w dentobusach. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. O szczegółach będziemy informować w kolejnych numerach naszego pisma. Poniżej znajdziesz 7 rad, jak budować pozytywne doświadczenie marki placówki medycznej:

1. Sprawdzaj na bieżąco, jak działa placówka, i wychwytuj tzw. wąskie gardła.

2. Wszystkie etapy kontaktu z pacjentem oceniaj z perspektywy pacjenckiej (m.in. postrzeganą innowacyjność placówki, jej przyjazność, infrastrukturę, wyposażenie, dogodny parking).

3. Zadbaj o możliwość sprawnego kontaktu z recepcją, bez konieczności wielominutowego odsłuchiwania automatycznych komunikatów.

4. Stwórz możliwość rejestracji online, za pomocą formularza.

5. Zorganizuj szkolenia dla lekarzy, aby umieli z empatią poświęcać czas choremu.

6. Zadbaj o jakość pracy zespołowej.

7. Podejmuj wyzwania, aby o placówce medycznej mówiło się w lokalnej społeczności. Szczegóły na stronie 20.

wiper-pixel