Jak diagnozować ortodontycznie pacjenta w gabinecie ogólnodentystycznym

Wady zgryzu są powszechnym schorzeniem społeczeństwa – wczesne rozpoznanie wyraźnych ograniczeń funkcji żucia lub gryzienia, jak też wyraźnych zniekształceń należy do obowiązków każdego stomatologa. Ważne jest opracowanie strategii postępowania, opartej na najlepszej wiedzy klinicysty oraz rozwadze, która pozwoli osiągnąć maksymalne korzyści przy minimalnym ryzyku i kosztach dla pacjenta.

Analogowa rekonstrukcja zgryzu. Opis leczenia

Z artykułu dowiesz się, jak przesunięcie linii pośrodkowej może pomóc w poprawie estetyki zgryzu, o czym świadczy odłamywanie się fragmentów mock-upu.

Przygotowanie zęba pod koronę cyrkonową

Duże ubytki próchnicowe w zębach przednich są częstym problemem. Pierwszy etap leczenia to szczegółowa ocena ryzyka przy odbudowie zęba – zwłaszcza endodontyki korzenia, jego pęknięć i ewentualnej obecności ubytków kości. Kolejny to przygotowanie indeksu silikonowego w celu wykonania korony tymczasowej. Następny etap to preparacja komory zęba, kanału w korzeniu oraz przygotowanie korzenia. Sprawdź, jak przygotować ząb do założenia korony cyrkonowej – począwszy od oceny wyników tomografii komputerowej, po nałożenie korony tymczasowej pod wkład z włókna szklanego i jego wcementowanie.

Jak krok po kroku właściwie przeprowadzić leczenie endodontyczne

Leczenie endodontyczne jest procedurą pozwalającą na zachowanie martwego zęba w jamie ustnej. Przeprowadzone prawidłowo minimalizuje ryzyko powikłań biologicznych, takich jak przewlekłe lub ostre stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych. Stosowanie odpowiednich protokołów oraz narzędzi znacząco zwiększa efektywność pracy, jednocześnie skracając czas zabiegu.

Jak sprawnie przeprowadzić ekstrakcję zęba ósmego zatrzymanego

Dziś wykonamy zabieg usunięcia zęba ósmego zatrzymanego, niewidocznego spod dziąsła. Zabieg ten można wykonać bardzo sprawnie i atraumatycznie dla pacjenta. Pacjentka zgłosiła się do ekstrakcji zęba ósmego, z powodów wskazań ortodontycznych.