Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym

Leczenie stomatologiczne dzieci nie jest szczególnie popularne wśród dentystów ogólnie praktykujących. Ze względu na specyfikę pracy z pacjentem pedodontycznym tylko nieliczni lekarze skupiają się głównie na tej grupie pacjentów. Część stomatologów w ogóle odmawia przyjmowania dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Praca z dziećmi wymaga zarówno olbrzymich pokładów cierpliwości, jak i wiedzy z zakresu pedagogiki oraz psychologii.

Prewencja zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u lekarzy dentystów

Długotrwałe przyjmowanie niewygodnych i statycznych pozycji w pracy dentystów przyczynia się do powstawania licznych dysfunkcji w układzie ruchu. Zachowania profilaktyczne mogą skutecznie obniżyć poziom odczuwanego dyskomfortu i poprawić jakość życia.

Jak wykonać estetyczną odbudowę zębów przednich za pomocą indeksu silikonowego

W codziennej praktyce bardzo często spotykamy pacjentów, którzy chcą poprawić kształt, kolor zębów przednich, np. z powodu nieszczelnych i przebarwionych wypełnień, próchnicy lub urazów zębów. Sposobem na wykonanie odbudowy estetycznej jest zastosowanie materiału kompozytowego oraz indeksu silikonowego. Takie rozwiązanie sprzyja precyzji i przewidywalności odbudowy.

Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej (Platelet-Rich Fibrine PRF) w stomatologii

Autogenna terapia jest pojęciem coraz częściej spotykanym we współczesnej medycynie i stomatologii. Są to zabiegi wykorzystujące własne tkanki pacjenta, które mając znacząco wysoki potencjał odtwórczy, istotnie wpływają na poprawę gojenia i regenerację tkanek. Wszelkie procedury w obrębie tkanek miękkich i twardych obszaru jamy ustnej są narażone na ryzyko nadkażeń bakteryjnych ze względu na różnorodność gatunkową bakterii bytujących stale w obszarze potencjalnych zabiegów stomatologicznych. W wielu sytuacjach dochodzi również do różnorakich komplikacji, które są wpisane w każdą ingerencję w tkanki pacjenta. Im bardziej inwazyjne są to zabiegi, tym bardziej ryzyko to wzrasta, w stomatologii mając swój szczyt w zakresie działań chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz periodontologii.

Jak diagnozować dysfunkcje narządu żucia

Zaburzenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych oraz towarzyszące im liczne uporczywe objawy i związane z nimi dolegliwości oraz niedogodności to problem większości populacji. Często pacjent nie zdaje sobie sprawy z problemu i szuka pomocy wtedy, gdy dolegliwości bólowe są już znaczne. Długotrwale utrzymujące się objawy prowadzą do pogarszania się stanu fizycznego i psychicznego pacjenta, a w konsekwencji nawet do depresji. Aby skutecznie leczyć zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych, musimy postrzegać pacjenta jako całość, nie tylko skupiać się na leczeniu samych zębów.

Stomatologia minimalnie inwazyjna – opis przypadku

Coraz powszechniejsze są głosy popierające zmiany w kierunku stomatologii prewencyjnej i minimalnie inwazyjnej. Uważna analiza alternatywnych sposobów postępowania klinicznego może przedłużyć czas przeżywalności zęba poprzez spowolnienie procesu naprawa-destrukcja-naprawa.

Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

Leczenie w znieczuleniu ogólnym staje się obecnie coraz częściej wybieraną metodą na przeprowadzenie leczenia stomatologicznego zarówno osób niepełnosprawnych, jak i osób zdrowych, które z różnych przyczyn nie chcą leczyć się ambulatoryjnie. Jednak zarówno pacjent, jak i placówka, w której ma być wykonany zabieg, muszą spełniać pewne warunki.

W jaki sposób leczyć chorobę okluzyjną

Okluzja wiąże się z przeciążeniami w obrębie narządu żucia, które prowadzą do niszczenia zębów. Główną przyczyną jest niedopasowanie się zębów górnych i dolnych, na przykład w okresie wzrostu, stąd wśród młodych ludzi jest tak wiele jej przypadków. Lecząc tę chorobę, należy wziąć pod uwagę nie tylko zęby, ale także mięśnie oraz stawy skroniowo-żuchwowe.

Jak w praktyce dentystycznej wprowadzić elementy profilaktyki onkologicznej

W związku ze wzrostem zachorowalności na nowotwory szczególnie istotne staje się, by lekarz dentysta poczuwał się do odpowiedzialności za zdrowie całego organizmu swojego pacjenta. Ważne jest rutynowe badanie nie tylko zębów, ale także całej jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wysokiego ryzyka, czyli tych, w których najczęściej tworzą się nowotwory. Są to język, wewnętrzna powierzchnia policzków i dno jamy ustnej.

Kobieta w ciąży w gabinecie stomatologicznym

Leczenie stomatologiczne kobiet w ciąży, mimo szerokiego dostępu do wiedzy i informacji, nadal pozostaje tematem niejasnym zarówno dla lekarza, jak i dla pacjentki. W przeprowadzonej przeze mnie wśród 315 kobiet ankiecie okazało się, że aż 34% pacjentek nie było znieczulanych do zabiegów stomatologicznych w ciąży. Zazwyczaj wynikało to z faktu, że lekarz nie chciał podać środka znieczulającego. Część kobiet w ciąży została poinformowana, że lekarz dentysta nie podejmuje się leczenia.